nuskardėti

nuskardėti
1 nuskardė́ti intr. nuskambėti, nuaidėti: Nuskardės tik juokas kaip kalnų griaustinis užu debesų S.Nėr. Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs! V.Myk-Put. Šovimas nuskardė́jo Grž. Keli klaikūs šūviai nuskardi visai arti . \ skardėti; atskardėti; nuskardėti; suskardėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuskardėti — vksm. Nuskardėjo árklio žvengi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atskardėti — 1 atskardėti 1. intr. ateiti, atsklisti skardui, ataidėti: Mano paties balso skardas atskardėjo Jž. Aidas atskardėjo M.Unt. 2. refl. sutapti (garsams), atliepti: Žinomi yra poetikai ir netikslūs sąskardžiai, kuriuose sutampa, atsiskardi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskardenti — 1. caus. 1 nuskardėti 1: Netrukus jo riksmas nuskardeno kaimą rš. Avys plakėsi krūvon, krūpčiojo užpakaliais nuo kiekvieno naujo gylio, nuskardendamos įšilusį mišką gailiu bliovimu J.Balt. 2. intr. skardžiai nuaidėti, nuskambėti: Nuskardeno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skardėti — 1 skardėti, skar̃di (skar̃da Rtr, skar̃džia), ėjo intr. Š, DŽ; Ser 1. skardžiai aidėti, skambėti (apie garsą): Skambi daina toli skardėjo saulės nupraustuose laukuose J.Dov. Abiejų ausyse tebeskardėjo dygus įspėjantis juokas J.Avyž. Tetos Agotos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskardėti — 1 suskardėti intr. DŽ; Ser suskambėti, suaidėti: Kitais metais suskardės statybų triukšmas naujame mikrorajone sp. Praeis dešimt dvidešimt metų, ir sugriuvusios pilys atsistatys, suskardės medžiokliniai trimitai, sužibės herbai J.Marc. Klausėmės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”